Nummerering og nummereringstypografier

Du kan tilføje nummerering til et afsnit manuelt eller med en afsnitstypografi.

For at sætte nummerering manuelt

For at tilføje nummerering manuelt skal du klikke i afsnittet og så klikke på ikonet Nummerering til/fra på værktøjslinjen Formatering.

Noteikon

Du kan ikke anvende manuel nummerering til afsnit, som er listet under "Specialtypografier" i vinduet Typografier og formatering.


Du kan også bruge kommandoerne i værktøjslinjen Punktopstilling til at redigere en punktopstillet liste. For at ændre formateringen for punkttegn skal du klikke på ikonet Punktopstilling.

For at anvende nummerering med en afsnitstypografi

Afsnitstypografier giver dig større kontrol over nummerering, som du anvender i et dokument. Når du ændrer typografiens nummereringsformat, vil alle afsnit, der bruger typografien, automatisk blive opdateret.

  1. Vælg Vis - Typografier og formatering og klik så på ikonet Afsnitstypografier.

  2. Højreklik på afsnitstypografien som du vil føje nummerering til og vælg så Modificer.

  3. Klik på fanebladet Disposition & nummerering.

  4. I feltet Nummereringstypografier, vælg den nummereringstype, som du vil bruge.

  5. Klik på OK.

  6. Anvend typografien på de afsnit som du vil føje nummerering til.

Tilføjelse af punkttegn

Tilføjelse af nummerering

Slå punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Kombinering af nummererede lister

Bruge billedtekster

Angivelse af værdiområder

Ændring af nummerering i en nummereret liste

Oprettelse af punktopstillede lister, mens du skriver