Tilføjelse af punkttegn

For at tilføje punkttegn

  1. Marker de afsnit, som du vil føje punkttegn til.

  2. På værktøjslinjen Formatering skal du klikke på ikonet Punkttegn til/fra Ikon.

Noteikon

For at fjerne punkttegn skal du markere det punktopstillede afsnit og så klikke på ikonet Punkttegn til/fra på værktøjslinjen Formatering.


For at formatere punkttegn

For at ændre formateringen af punktopstillinger skal du vælge Formater - Punktopstilling.

For at ændre for eksempel punkttegnsymbolet klikker du på fanebladet Indstillingerog på knappen Gennemse... ved siden af Tegn, og vælger så et specialtegn. Du kan også klikke på fanebladet Billede, og så på en symboltypografi i området Udvalg.