Indsættelse, redigering og sammenkædning af tekstrammer

En tekstramme er en beholder for tekst og grafik, som du kan placere hvor som helst på en side. Du kan også bruge en ramme til at tilføje et spaltelayout til tekst.

For at indsætte en tekstramme

  1. Vælg den tekst, som du vil inkludere i rammen.

  2. Vælg Indsæt - Ramme og klik OK.

For at redigere tekstrammer

For at skjule tekst ved udskrivning

Hvilken som helst tekstramme kan sættes til en tilstand, som tillader visning af teksten på skærmen, men skjuler teksten ved udskrivning.

  1. Marker tekstrammen (du ser de otte håndtag).

  2. Vælg Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Indstillinger.

  3. I området Egenskaber, fjern markering af afkrydsningsfeltet Udskriv og klik på OK.

For at sammenkæde tekstrammer

Du kan sammenkæde tekstrammer i Writer, så deres indhold automatisk forløber fra den ene ramme til den anden.

  1. Klik på kanten af en ramme, som du vil kæde. Markeringshåndtag fremkommer på kanterne af rammen.

  2. På værktøjslinjen Ramme skal du klikke på ikonet Sammenkæd rammerIkon.

  3. Klik på rammen som du vil sammenkæde til.

Du kan kun sammenkæde rammer hvis:

Når du vælger en sammenkædet ramme, bliver en linje, som forbinder de forbundne rammer, vist.

Noteikon

Faciliteten Automatisk størrelse er kun tilgængelig for den sidste ramme i en række af kædede rammer.