Gentagelse af en tabeloverskrift på en ny side

Du kan gentage en tabeloverskrift på hver ny side som tabellen spænder over.

  1. Vælg Tabel - Indsæt Tabel....

  2. Marker afkrydsningsfelterne Overskrift og Gentag tabeloverskrift.

  3. Marker antal rækker og kolonner for tabellen.

  4. Klik på OK.

Modificering af rækker og kolonner med tastaturet

Ændre størrelse på rækker og kolonner i teksttabeller