Udskrive Hold register

Hold register

Hold register er et typografisk udtryk, som bruges ved udskrivning. Dette udtryk refererer til overensstemmende placering af linjerne på forsiden og bagsiden af siderne i bøger, aviser og blade. Holde register gør siderne lettere at læse ved at forhindre teksten fra den modsatte side af papiret i at skinne igennem. Udtrykket refererer også til linjer i tilstødende spalter som er af samme højde.

Når du angiver et afsnit, en afsnitstypografi eller en sidetypografi som 'hold register', bliver basislinjen af de berørte tegn justeret til et lodret gitter uanset skriftstørrelse eller tilstedeværelsen af grafik. Hvis du vil, kan du angive indstillingen for dette gitter som en sidetypografiegenskab.

Indstille et dokument til hold register udskrivning

  1. Marker hele dokumentet.

  2. Vælg Formater - Side - Side.

  3. I sektionen Hold register markerer du afkrydsningsboksen Aktiver og klikker på OK.

Alle afsnittene i dokumentet vil blive udskrevet med hold register, med mindre andet specificeres.

Udelade afsnit fra hold register udskrivning

  1. Gør et af følgende:

    Marker de afsnit, som du vil udelade, vælg derefter Formater - Afsnit - Indrykning og afstand.

    Åbn vinduet Typografier og formatering, klik på afsnitstypografien du vil udelade, højreklik på typografien, vælg Modificer. I dialogen klikker du på fanebladet Indrykning og afstand.

  2. I sektionen Hold register rydder du afkrydsningsboksen Aktiver.