Udskrivning af flere sider på et ark

I fanebladet Sidelayout i dialogen Filer - Udskriv har du mulighed for at udskrive flere sider på et ark.

  1. Vælg Filer - Udskriv og klik på fanebladet Sidelayout.

  2. Gør et af følgende:

  1. For at udskrive to sider ved siden af hinanden på samme ark skal du vælge "2" i feltet Sider per ark.

  2. For at udskrive flere sider på samme ark, markér sideantallet per ark og indstil eventuelt rækkefølgen af sider. Det lille eksempel viser opstillingen af sider.

  1. Klik på Udskriv.