Forhåndsvisning af en side før udskrivning

  1. Vælg Filer - Vis udskrift.

  2. Brug zoomikonet på linjen Vis udskrift til at reducere eller forstørre visningen på siden.

    Tipikon

    For at udskrive dit dokument skaleret til mindre størrelse, skal du indstille udskriftsindstillingerne i fanebladet Sidelayout i dialogen Filer - Udskriv.


  3. Brug piletasterne eller pileikonerne på linjen Vis udskrift til at rulle gennem dokumentet.