Ændring af nummerering i en nummereret liste

Du kan fjerne nummereringen fra et afsnit i en nummereret liste eller ændre tallet som en nummereret liste starter med.

Tipikon

Hvis du ønsker nummererede overskrifter, kan du bruge menukommandoen Funktioner - Kapitelnummerering til at tildele en nummerering til en afsnitstypografi. Undlad at bruge ikonet Nummerering på værktøjslinjen Formatering.


For at fjerne tallet fra et afsnit i en nummereret liste

  1. Klik foran det første tegn for afsnittet som du vil fjerne nummereringen fra.

  2. Gør et af følgende:

For at ændre den værdi som en nummereret liste starter med

  1. Klik hvor som helst i den nummererede liste.

  2. Vælg Formater - Punktopstilling, og klik så på fanebladet Indstillinger.

  3. Indtast tallet du ønsker, listen skal starte med, i feltet Begynd ved.

  4. Klik på OK.

Nummerering og nummereringstypografier

Tilføjelse af punkttegn

Tilføjelse af nummerering

Slå punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Bruge billedtekster

Angivelse af værdiområder

Wiki-side om at nummerere afsnit ved hjælp af typografier