Angivelse af værdiområder

Du kan automatisk nummerere lignende elementer, såsom citater, i dit dokument.

  1. Skriv den tekst, som du vil tildele nummereringen til, for eksempel, "Citat nummer ".

  2. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter, og klik så på fanebladet Variable.

  1. Klik på "Talområde" i listen Type.

  2. Skriv "Citat" i feltet Navn.

  3. Gør et af følgende:

  1. Klik på Indsæt, og klik så på Luk.

Nummerering og nummereringstypografier

Tilføjelse af punkttegn

Tilføjelse af nummerering

Slå punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Kombinering af nummererede lister

Bruge billedtekster