Aktivering eller deaktivering af talgenkendelse i tabeller

LibreOffice kan automatisk formatere datoer, som du har indtastet i en tabel, i henhold til de regionale indstillinger, du benytter i dit operativsystem.

Gør et af følgende:

- LibreOffice Writer - Tabel