Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Den bedste måde til at generere en indholdsfortegnelse på er at anvende de foruddefinerede typografier for afsnitsoverskrifter, såsom "Overskrift 1", til de afsnit, som du vil inkludere i din indholdsfortegnelse. Efter at du har anvendt disse typografier, kan du oprette en indholdsfortegnelse.

For at indsætte en indholdsfortegnelse

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil oprette indholdsfortegnelsen.

  2. Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, og klik så på fanen Type.

  3. Vælg "Indholdsfortegnelse" i feltet Type.

  4. Vælg de indstillinger du ønsker.

  5. Klik på OK.

Hvis du vil bruge en anden afsnitstypografi som indholdsfortegnelseelement, skal du vælge afkrydsningsfeltet Yderligere typografier i området Opret ud fra og så klikke på knappen (...) ved siden af afkrydsningsfeltet. I dialogen Tildel typografier skal du klikke på typografien på listen og så klikke på knappen >> eller << for at definere kapitelniveauet for afsnitstypografien.

For at opdatere en indholdsfortegnelse

Gør et af følgende:

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Oprettelse af stikordsregistre

Brugerdefinerede indekser

Oprettelse af en litteraturliste

Indekser der dækker flere dokumenter