Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Du kan anvende forskellige afsnitstypografier, tildele hyperlinks til indtastninger, ændre udseendet af indekser og ændre baggrundsfarven på indekser i dialogen Indsæt indeks.

For at anvende en anden afsnitstypografi til et indeksniveau

 1. Højreklik i stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen og vælg så Rediger indeks/oversigt.

 2. Klik på fanebladet Typografier.

 3. Klik på et indeksniveau i listen Niveauer.

 4. Klik på den typografi, som du vil anvende, i listen Afsnitstypografi.

 5. Klik på knappen tildel <.

 6. Klik på OK.

For at tildele hyperlink til punkter i en indholdsfortegnelse

Du kan tildele en krydshenvisning som et hyperlink til punkter i en indholdsfortegnelse.

 1. Højreklik i indholdsfortegnelsen, og vælg så Rediger indeks/oversigt.

 2. Klik på fanebladet Elementer.

 3. Klik på overskriftsniveauet, som du vil knytte hyperlink til, i listen Niveau.

 4. I området Struktur skal du klikke i feltet foran E# og så klikke på Hyperlink.

 5. Klik i kassen bag E, og klik så på Hyperlink.

 6. Gentag for hvert overskriftsniveau, som du vil oprette hyperlinks til, eller klik på knappen Alle for at anvende formateringen på alle niveauer.

Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Oprettelse af stikordsregistre

Brugerdefinerede indekser

Oprettelse af en litteraturliste

Indekser der dækker flere dokumenter