Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Indekselementer bliver indsat som felter i dit dokument. For at se felter i dit dokument vælger du Vis og sikrer dig, at Feltskygger er valgt.

  1. Placer markøren umiddelbart foran indekselementet i dit dokument.

  2. Vælg Rediger - Reference - Indekselement og gør et af følgende:

For at gennemse indekselementerne i dit dokument klikker du på en af pilene i dialogen Rediger indekselement.

Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Oprettelse af stikordsregistre

Brugerdefinerede indekser

Oprettelse af en litteraturliste

Indekser der dækker flere dokumenter