Indrykke afsnit

Noteikon

For at ændre måleenheden, skal du vælge - LibreOffice Writer - Generelt, og her vælge en anden måleenhed i området Indstillinger.


Du kan ændre indrykningerne for det aktuelle afsnit, for alle valgte afsnit eller for en afsnitstypografi.

Tipikon

Du kan også definere indrykninger ved hjælp af linealen. For at vise linealen skal du vælge Vis - Lineal.


Indrykning bliver beregnet i forhold til venstre og højre sidemargener. Hvis du vil have afsnittet til at gå ind i sidemargenen, skal du indtaste et negativt tal.

Indrykningerne er forskellige med hensyn til skriveretningen. Se fx på indrykningsværdien Før tekst i venstre-mod-højre sprog. Den venstre kant af afsnittet bliver indrykket i forhold til venstre sidemargen. I højre-mod-venstre sprog bliver den højre kant af afsnittet indrykket i forhold til højre sidemargen.

For en hængende indrykning skal du indtaste en positiv værdi for Før tekst og en negativ værdi for Første linje.

Formater - Afsnit - Indrykning og afstand

Brug af linealer

Skabeloner og typografier