Indsættelse og redigering af fod- eller slutnoter

Fodnoter refererer til mere information om et emne ved bunden af en side og slutnoter refererer til information til sidst i dokumentet. LibreOffice nummererer automatisk fod- og slutnoterne.

For at indsætte en fodnote eller slutnote

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil placer ankeret på noten.

  2. Vælg Indsæt - Fodnote og Slutnote - Fodnote eller Slutnote.

  3. I området Nummerering, skal du vælge det format, som du vil bruge. Hvis du vælger Tegn, skal du klikke på knappen Gennemse... og vælge det tegn, som du vil bruge til fodnoten.

  4. I området Type, vælg Fodnote eller Slutnote.

  5. Klik på OK.

  6. Indtast noten.

Ikon

Du kan også indsætte fodnoter ved at klikke på ikonet Indsæt fodnote direkte på værktøjslinjen Indsæt.

For at redigere fodnoter eller slutnoter

Afstand mellem fodnoter