Kapitelnummerering

Du kan ændre overskriftshierarkiet eller tildele et niveau i hierarkiet til en brugerdefineret afsnitstypografi. Du kan også tilføje kapitel- og sektionsnummerering til typografier for afsnitsoverskrifter. Som standard er afsnitstypografien "Overskrift 1" øverst i kapitelhierarkiet.

For at føje automatisk nummerering til en overskriftstypografi

  1. Vælg Funktioner - Kapitelnummerering, og klik så på fanebladet Nummerering.

  2. I feltet Afsnitstypografi vælges den overskriftstypografi, som du vil føje kapitelnumre til.

  3. I feltet Tal skal du vælge den nummereringstypografi, som du vil bruge, og så klikke på OK.

Sådan fjernes automatisk kapitelnummerering fra et overskriftsafsnit

  1. Klik ved begyndelsen af teksten i overskriftsafsnittet, efter tallet.

  2. Tryk på tilbageknappen for at slette tallet.

For at anvende en brugerdefineret afsnitstypografi som en overskrift

  1. Vælg Funktioner - Kapitelnummerering, og klik så på fanebladet Nummerering.

  2. Vælg den brugerdefinerede typografi i feltet Afsnitstypografi.

  3. Klik på overskriftsniveauet, som du ønsker at tildele til den brugerdefinerede afsnitstypografi, i listen Niveau.

  4. Klik på OK.

Ændring af dispositionsniveauet i punktopstillinger

Arrangere kapitler i Navigatoren