Arrangere kapitler i Navigatoren

Du kan flytte overskrifter og underordnet tekst op og ned i en dokumenttekst ved at bruge Navigatoren. Du kan også flytte overskrifter et niveau op eller ned. For at bruge denne mulighed, skal du formatere overskrifterne i dit dokument med en af de foruddefinerede afsnitstypografier for overskrifter. For at anvende en brugerdefineret afsnitstypografi til en overskrift, vælg Funktioner - Kapitelnummerering vælg typografien i feltet Afsnitstypografi, og dobbeltklik så på et tal i listen Niveauer.

Tipikon

For hurtigt at flytte tekstmarkøren til en overskrift i dokumentet, dobbeltklik på overskriften i listen i Navigator.


For at fastgøre Navigator, træk titellinjen til kanten af arbejdsområdet. For at frigøre Navigator, dobbeltklik på dens ramme mens du holder tasten nede.

For at flytte en overskrift opad eller nedad i dokumentet

Advarselsikon

Vær sikker på at alle overskriftsniveauer vises i Navigator. Som standard vises alle niveauer. Se trin forneden om hvordan man ændrer, hvilke overskriftsniveauer der vises.


  1. Standardlinjen skal du klikke på ikonet NavigatorIkon for at åbne Navigatoren.

  2. Klik i Navigatoren på ikonet Indholdsvisning Ikon.

  3. Gør et af følgende:

  1. Træk en overskrift til en ny placering i listen i Navigator.

  2. Klik på en overskrift i listen i Navigator, og klik så på ikonet Kapitel opIkoneller Kapitel ned ikon Ikon.

Noteikon

For at flytte overskriften uden den underordnede tekst skal du holde nede, mens du trækker eller klikker på et af ikonerne Kapitel op eller Kapitel ned.


For at hæve eller sænke niveauet af en overskrift

  1. Vælg overskriften i listen i Navigator.

  2. Klik på ikonet Niveau opIkon eller Niveau ned ikon Ikon.

For at ændre antallet af overskriftsniveauer der bliver vist

Klik på ikonet Viste overskriftsniveauer ikon Ikon, og vælg så et tal fra listen.