Billeder og diagrammer

Hvis ikonet Billeder og diagrammer i værktøjslinjen Funktioner er slået til, vises der ingen grafik - blot tomme rammer som pladsholdere.

Ikon

Billeder og diagrammer