Forfatter

Indsætter her navnet på den person, der oprettede dokumentet, som et felt. Feltet anvender indtastningen fra - LibreOffice - Brugerdata.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Felter - Forfatter