Genstart nummerering

Starter tekstnummereringen på ny. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

Ikon

Genstart nummerering