Flyt nedad med underpunkter

Flytter et afsnit med alle dets underafsnit nedenunder det følgende afsnit. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

Ikon

Flyt nedad med underpunkter