Flyt opad med underpunkter

Flytter et afsnit med underafsnit ovenover det foregående afsnit. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

Ikon

Flyt opad med underpunkter