Brugerdefineret starthilsen

Angive layout af starthilsenen for dokumenter til brevfletning eller e-mail-fletning. Navnet på denne dialog er forskelligt for kvindelige og mandlinge modtagere.

Starthilsen-elementer

Vælg et felt og træk feltet til den anden liste.

>

Føjer det valgte felt fra listen af starthilsen-elementer til den anden liste. Du kan tilføje et felt mere end én gang.

<

Fjerner det valgte felt fra den anden liste.

Træk starthilsen-elementer ind i feltet forneden

Arranger felterne ved træk og slip eller brug piletasterne.

Tilpas starthilsen

Vælg en værdi fra listen til felterne starthilsen og tegnsætning.

Forhåndsvisning

Viser et eksempel på den første datapost med det aktuelle layout for starthilsen.

(Pileknapper)

Marker et element på listen og klik på en pileknap for at flytte elementet.