Linjenummerering

Tilføjer eller fjerner og formaterer linjenumrene i det aktuelle dokument. For at udelukke et afsnit fra linjenummerering, klik i afsnittet, vælg Formater - Afsnit, klik på fanebladet Nummerering og ryd derefter afkrydsningsfeltet Inkluder dette afsnit i linjenummerering. Du kan også udelade en afsnitstypografi fra linjenummerering.

Noteikon

Linjenumre er ikke tilgængelige i HTML-format.


For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Linjenummerering (ikke for HTML-format)


Aktiver nummerering

Tilføjer linjenumre i det aktuelle dokument.

Vis

Sæt egenskaberne for linjenummereringen.

Tegntypografi

Vælg typografi til linjenumrene.

Format

Vælg typografi til linjenumrene.

Placering

Vælg hvor linjenumrene skal stå.

Afstand

Vælg afstand mellem linjenumre og tekst.

Interval

Vælg område for linjenummereringen.

Skilletegn

Du kan indtaste et skilletegn, der skal vises mellem linjenumrene, hvis tællerintervallet er mere end ét.

Tekst

Indtast tekst som skal bruges som skilletegn.

Alle

Indtast antallet af linjer mellem skillemærkerne.

Noteikon

Skilletegn bliver kun vist i linjer, som ikke er nummereret.


Tæl

Angiver om tomme afsnit eller linjer i tekstrammer skal inkluderes i linjeantallet.

Tomme linjer

Medtager tomme afsnit i linjetællingen.

Linjer i tekstrammer

Tilføjer linjetal til tekst i tekstrammer. Nummereringen starter forfra i hver tekstramme og medregnes ikke i linjetællingen i dokumentets hovedtekst. I kædede rammer startes nummereringen ikke forfra.

Start forfra på hver ny side

Genstarter linjenummerering i toppen af hver side i dokumentet.

Tilføjelse af linjenumre