Fodnote-/Slutnoteindstillinger

Angiver indstillingerne for visning af fod- og slutnoter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Fodnoter og slutnoter


Fodnoter

Definerer fodnoters og slutnoters typografi

Slutnoter

Specificerer formateringen af slutnoter. Slutnotenummereringstypen og typografierne, der kan anvendes, er de viste muligheder.