Nummerering

Specificerer talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Kapitelnummerering - Nummerering


Niveau

Klik på kapitel-og dispositionsniveauet, som du vil ændre, og angiv så nummereringsindstillingerne for niveauet. For at anvende nummereringsindstillingerne, undtagen for afsnitstypografi, på alle niveauer, klik "1-10".

Nummerering

Angiv formateringen for det valgte dispositionsniveau.

Afsnitstypografi

Vælg den afsnitstypografi, som du vil tildele til det markerede kapitel-og dispositionsniveau. Hvis du klikker "Ingen", bliver det markerede dispositionsniveau ikke defineret.

Tal

Vælg den nummereringstypografi, som du vil anvende på det markerede dispositionsniveau.

Valg

Beskrivelse

A, B, C, ...

Store bogstaver

a, b, c, ...

Små bogstaver

I, II, III, ...

Romertal (store)

i, ii, iii, ...

Romertal (små)

1, 2, 3, ...

Arabertal

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med identiske store bogstaver, hvor antal af bogstaver angiver kapitelniveau. For eksempel er det andet tal på niveau tre "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med identiske små bogstaver, hvor antal bogstaver angiver kapitelniveau. For eksempel er det tredje tal på niveau to "cc".

Ingen

Intet nummereringssymbol. Kun tegnet eller symbolet, der er defineret i feltet Skilletegn vises i begyndelsen af den nummererede linje.


Tegntypografi

Vælg formatet for nummereringstegnet.

Vis underniveauer

Vælg antal niveauer i dispositionen som skal inkluderes i kapitelnummereringen. Vælg for eksempel "3" for at vise tre niveauer af kapitelnummereringen: 1.1.1

Skilletegn Foran

Indtast den tekst, som du vil vise før kapitelnummeret. Skriv for eksempel "Kapitel " for at få "Kapitel 1".

Skilletegn Efter

Indtast den tekst, som du vil vise efter kapitelnummeret. Skriv for eksempel et punktum (.) for at få "1."

Begynd med

Indtast det tal som du vil genstarte kapitelnummereringen med.