Kapitelnummerering

Angiver talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Kapitelnummerering


Kapitelnummerering er forbundet med afsnitstypografier. Som standard bliver afsnitstypografier "Overskrift"(1-10) tildelt til den tilsvarende kapitel-og dispositionniveauer (1-10). Hvis du vil, kan du tildele forskellige afsnitstypografier til dispositionsniveauet.

Tipikon

Hvis du ønsker nummererede overskrifter, kan du bruge menukommandoen Funktioner - Kapitelnummerering til at tildele en nummerering til en afsnitstypografi. Undlad at bruge ikonet Nummerering på værktøjslinjen Formatering.


Noteikon

For at fremhæve skærmvisningen af kapitel-og dispositionsnumre kan du vælge Vis -Feltskygger.


Nummerering

Specificerer talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger for en nummereret eller punktopstillet liste.

Format

Gemmer eller indlæser et kapitel-og dispositionstalformat. Et gemt dispositionstalformatet er tilgængeligt for alle tekstdokumenter.

Noteikon

Knappen Formater er kun tilgængelig for kapitel-og dispositionsnummerering. For typografier til nummerering eller punktopstilling må du modificere afsnittenes nummereringstypografier.


Unavngivet 1 - 9

Marker den foruddefinerede nummereringstypografi, som du ønsker at tildele til det markerede dispositionsniveau.

Gem som

Åbner en dialog, hvor du kan gemme de nuværende indstillinger for det markerede kapitel-og dispositionsniveau. Du kan så indlæse disse indstillinger fra et andet dokument.

Gem som

Klik på en nummereringstypografi i listen, og indtast så et navn på typografien. Tallene svarer til dispositionsniveauet som typografierne er tildelt til.