Kombiner

Minimumsstørrelse

Indtast den mindste længde for at kombinere enkeltlinjede afsnit som en procentdel af sidebredden.