Typografier og formatering

Brug vinduet Typografier og formatering til at anvende, oprette, redigere, tilføje og fjerne typografier. Dobbeltklik på et element for at anvende typografien.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Typografier

På værktøjslinjen Formatering, klik på

Ikon

Typografier


For at fastgøre typografi- og formateringsvinduet skal du trække dets titellinje til venstre eller til højre side af arbejdsområdet. For at frigøre vinduet skal du dobbeltklikke på en ledig plads på dets værktøjslinje.

Som standard viser dækket Typografier og formatering en forhåndsvisning af de tilgængelige typografier. Forhåndsvisningerne kan deaktiveres i Ekspertkonfiguration ved at sætte egenskaben /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview til falsk.

Hvordan man anvender en typografi:

  1. Marker teksten. For at anvende en tegntypografi på et enkelt ord, klik ordet. For at anvende en afsnitstypografi, klik afsnittet.

  2. Dobbeltklik på typografien i typografi- og formateringsvinduet.

Tipikon

Du kan tildele genvejstaster til typografier på fanebladet Funktioner - Tilpas - Tastatur.


Typografi og formateringsværktøjslinjen indeholder ikoner til formatering af dine dokumenter:

Typografikategori

Ikon

Afsnitstypografier

Viser typografier til afsnit. Brug afsnitstypografier for at anvende den samme formatering, såsom skrifttype, nummerering og layout til afsnittene i dit dokument.

Ikon

Tegntypografier

Viser typografier for tegn. Brug tegntypografier for at anvende skrifttypografier på markeret tekst i et afsnit.

Ikon

Rammetypografier

Viser typografier for rammer. Brug rammetypografier for at formatere rammelayout og placering.

Ikon

Sidetypografier

Viser typografier for sider. Brug sidetypografier for at bestemme sidelayout, inklusiv tilstedeværelsen af sidehoveder og -fødder.

Ikon

Listetypografier

Viser formateringstypografier for punktopstillinger. Brug listetypografier for at formatere tal og punkttegn samt for at angive indrykninger.

Ikon

Fyldformattilstand

Anvender den valgte typografi til objektet eller teksten, som du vælger i dokumentet. Klik på dette ikon, og træk så en markering i dokumentet for at anvende typografien. For at stoppe denne tilstand, klik på ikonet igen, eller tryk Esc.

Ikon

Ny typografi fra markeringen

Åbner en undermenu med flere kommandoer.

Ny typografi fra markeringen

Opretter en ny typografi baseret på formateringen af det/den aktuelle afsnit, side, eller markering.

Opdater typografi

De manuelle formateringsattributter for teksten ved markørens position i dokumentet vil blive tilføjet til den typografi, der er markeret i formateringsvinduet.

Indlæs typografi

Åbner dialogen Indlæs typografier til at importere typografier fra et andet dokument.

Tipikon

Mere information om typografier.


Anvendte typografier

Tildeler en typografi til det aktuelle afsnit, udvalgte afsnit, eller til et valgt objekt.