Nummereringstypografi

Her kan du oprette en Nummereringstypografi. Nummereringstypografier organiseres i vinduet Typografier og formatering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Typografier og formatering og åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (for Listetypografier)


Når en nummereringstypografi oprettes, bliver et navn tildelt nummereringen. Derfor bliver sådanne skabeloner også kaldet "navngivne" nummereringer. Unavngivne nummereringer, som bruges til direkte formatering, kan oprettes i dialogen Punktopstilling eller med ikonerne på objektlinjen.

Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Punkttegn

Viser de forskellige punkttegnstypografier, som du kan anvende.

Noteikon

Punktopstilling af afsnit understøttes kun i Writer, Impress og Draw.


Nummerering

Viser de forskellige nummereringstypografier, som du kan anvende.

Kontur

Viser de forskellige typografier, som du kan anvende på en hierarkisk liste. LibreOffice understøtter op til ni dispositionsniveauer i et listehierarki.

Grafik

Viser de forskellige grafiske tegn du kan bruge som punkttegn i en punktopstilling.

Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger for en nummereret eller punktopstillet liste.

Indstillinger

Sæt formateringsindstillingerne for nummererede eller punktopstillede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering til individuelle niveauer i listehierarkiet.

Nulstil

Nulstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til udgangspunktet da denne dialog blev åbnet. En bekræftelsesanmodning vises ikke, når du lukker dialogen.