Tegntypografi

Her kan du oprette en skrifttypografi.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Typografier og formatering og åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (for Tegntypografier)


Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Angiv den formatering og skrifttype, som du vil anvende.

Skrifteffekter

Vælg de skrifteffekter du ønsker at bruge.

Baggrund

Definer baggrundsfarve eller -grafik.

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Vælg tegnenes placering, størrelse, rotation og afstand.

Asiatisk layout

Sætter indstillingerne for dobbeltlinjeskrivning i asiatiske sprog. Marker tegnene i din tekst, og vælg så denne kommando.

Nulstil

Nulstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til udgangspunktet da denne dialog blev åbnet. En bekræftelsesanmodning vises ikke, når du lukker dialogen.

Standard

Nulstiller de synlige værdier i dialogen til standardinstallations værdier.

Advarselsikon

En bekræftelse vises ikke før standarden er genindlæst.