Optimal bredde

Justerer automatisk kolonnebredderne, så de passer til indholdet af cellerne. Ændring af kolonnebredden påvirker ikke bredden af de andre kolonner i tabellen. Bredden af tabellen kan ikke overstige sidebredden.

Ændringen påvirker kun markerede celler. Du kan tilpasse flere celler ved siden af hinanden, hvis du vælger cellerne sammen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal kolonnebredde

Åbn Optimer størrelse på værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikon

Optimal kolonnebredde