Optimal højde

Justerer automatisk rækkehøjderne, så de passer til indholdet af cellerne. Dette er standardindstillingen for nye tabeller.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal rækkehøjde

Åbn Optimer størrelse på værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikon

Optimal rækkehøjde


Noteikon

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis tabellen indeholder en række med fast højde.