Indstillinger

Angiver egenskaber for det valgte objekt, billede eller ramme.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Billede - Indstillinger

Vælg fanen Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Egenskaber

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en kontekstmenu og vælg Modificer/Ny -på fanebladet Indstillinger

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Indstillinger


Navn

Specificerer navnet for det valgte element og tilknyttede referencer.

Navn

Indtast et navn for det valgte element.

Tipikon

Tildel et objekt, grafik eller en ramme et meningsfuldt navn, så du hurtigt kan finde det senere i lange dokumenter.


Alternativ tekst (kun flydende rammer, grafik og objekter)

Indtast den tekst, der skal vises i en webbrowser, når det valgte element er utilgængeligt. Alternativ tekst bruges også til at hjælpe personer med handicaps.

Forrige kæde

Viser elementet (objekt, grafik, eller ramme) som kommer før det aktuelle element i en kædet sekvens. For at tilføje eller skifte det foregående led, marker et navn fra listen. Hvis du sammenkæder rammer, skal den aktuelle ramme og målrammen være tom.

Næste kæde

Viser det element (objekt, grafik eller ramme) som kommer efter det aktuelle element i en kædet sekvens. For at tilføje eller ændre den næste kæde, skal du markere et navn fra listen. Hvis du sammenkæder rammer, skal målrammen være tom.

Beskyt

Specificerer beskyttelsesindstillinger for det valgte element.

Beskyt indhold

Forhindrer ændringer af indholdet i det valgte element.

Du kan stadig kopiere indholdet af det valgte element.

Beskyt placering

Låser placeringen af det valgte element i det aktuelle dokument.

Beskyt størrelse

Låser størrelsen af det valgte element.

Egenskaber

Specificerer udskrifts- og tekstindstillinger for det valgte element.

Redigerbar i skrivebeskyttet dokument (kun rammer)

Giver dig mulighed for at redigere indholdet af en ramme i et dokument som er skrivebeskyttet.

Udskriv

Inkluderer det valgte element når du udskriver dokumentet.

Tekstforløb

Specificerer den foretrukne tekstretning i en ramme. For at bruge sidens standardindstillinger for tekstretning, skal du markere Brug indstillinger fra det overordnede objekt på listen.

Lodret justering af indhold

Specificerer den lodrette justering af rammens indhold. Det betyder hovedsageligt tekstindhold, men kan også have indflydelse på tabeller og andre objekter, som er forankret til tekstområdet (forankret som tegn, til tegn eller til afsnit), for eksempel rammer, billeder eller tegninger.

Tekstretning.