Type

Specificerer størrelsen og placeringen af det valgte objekt eller ramme på en side.

For at tilgå denne kommando...

Vælg faneblad Formater - Billede - Type

Vælg fanen Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Type

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en kontekstmenenu og vælg Modificer/Ny - Type

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Type


Størrelse

Bredde

Indtast den bredde du ønsker på det valgte objekt.

Relativ

Beregner bredden af det valgte objekt som procentdel af bredden af sidens tekstområde.

Relativ bredderelation

Bestemmer hvad 100% betyder: Enten tekstbredden (uden margener) eller hele sidens bredde (inklusive margener).

Højde

Indtast den højde du ønsker på det valgte objekt.

Relativ

Beregner højden af det valgte objekt som procentdel af højden af sidens tekstområde.

Relativ højderelation

Bestemmer hvad 100% højde betyder: Enten tekstområdet (uden margener) eller hele sidens højde (inklusive margener).

Bevar størrelsesforhold

Bevarer højde- og breddeforhold, når du ændrer bredde- eller højdeindstilling.

Oprindelig størrelse

Nulstiller størrelsesindstillingerne på det valgte objekt til de oprindelige værdier.

Noteikon

Denne indstilling er ikke tilgængelig for rammer.


Automatisk

Justerer automatisk bredden eller højden af en ramme til at passe til indholdet af rammen. Hvis du vil, kan du angive en mindstebredde eller -højde for rammen.

Noteikon

Indstillingen Automatisk er kun tilgængelig, når du vælger en ramme.


Forankring

Angiver forankringsindstillinger for det valgte objekt eller ramme. Forankringsindstillingerne er ikke tilgængelige, når du åbner dialogen fra vinduet Typografier og formatering.

Til siden

Forankrer det valgte til den nuværende side.

Til afsnit

Forankrer det valgte til det nuværende afsnit.

Til tegn

Forankrer det valgte til et tegn.

Som tegn

Forankrer det valgte som tegn. Højden af den aktuelle linje bliver ændret til at svare til højden af markeringen.

Placering

Angiver placeringen af det valgte objekt på den aktuelle side.

Vandret

Vælg den vandrette justeringsindstilling for objektet. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du vælger "forankring som tegn".

med

Indtast den plads, der skal være mellem venstre kant af det valgte objekt og referencepunktet, som du vælger i feltet til. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer "Fra venstre" i feltet Vandret.

til

Marker referencepunktet for den valgte vandrette justeringsindstilling.

Du kan se resultatet af de justeringsindstillinger, du vælger, i eksempelboksen.

Spejlvend på lige sider

Omvender de aktuelle vandrette justeringsindstillinger på lige sider.

Tipikon

Du kan også bruge indstillingerne til spejlvending af Billede for at tilpasse layoutet af objekter på lige og ulige sider.


Lodret

Vælg den lodrette justeringsmulighed for objektet.

Noteikon

Hvis du forankrer et objekt til en ramme med fast højde, vil kun justeringsindstillingerne "Bund" og "Midte" være tilgængelige.


med

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem øverste kant af det valgte objekt og det referencepunkt, som du vælger i feltet Til. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du væger "Fra toppen" eller "Fra bunden" (som tegn) i feltet Lodret.

til

Marker referencepunktet for den valgte lodrette justeringsindstilling.

Følg tekstforløb

Beholder det markerede objekt indenfor layoutgrænserne af den tekst, som objektet er forankret til. For at kunne placere det markerede objekt et vilkårligt sted i dit dokument skal denne indstilling ikke være valgt.

Som standard er Følg tekstforløb valgt, når et dokument åbnes, såfremt det blev dannet med en version af Writer, som er ældre end OpenOffice.org 2.0. Dog er dette - ikke - valgt, såfremt du opretter et dokument eller hvis du åbner et dokument i Microsoft Word format (*.doc).

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

Det grønne rektangel repræsenterer det valgte objekt, og det røde rektangel repræsenterer justeringens referencepunkt. Hvis du forankrer objektet som et tegn, vil referencerektanglet blive ændret til en rød linje.

Formater - Forankring

Formater - Justering