Billede

Formaterer størrelsen, placeringen og andre egenskaber for den valgte grafik.

Du kan også ændre nogle af egenskaberne for den valgte grafik med genvejstaster.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Billede

Vælg knappen Indsæt - Billede - Fra fil - Egenskaber

På værktøjslinjen Billede (når der er valgt grafik), klik på

Ikon

Grafikegenskaber


Dialogen Billede indeholder følgende faneblade:

Type

Specificerer størrelsen og placeringen af det valgte objekt eller ramme på en side.

Indstillinger

Angiver egenskaber for det valgte objekt, billede eller ramme.

Ombrydning

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

Hyperlink

Angiv egenskaberne for hyperlinket for den valgte grafik, ramme eller OLE-objekt.

Billede

Angiver valgmuligheder for spejlvending og links for det markerede billede.

Beskær

Beskærer eller skalerer den valgte grafik. Du kan også gendanne grafikkens oprindelige størrelse.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Baggrund

Definer baggrundsfarve eller -grafik.

Makro

Specificerer makroen, som skal køre, når du klikker grafik, en ramme eller et OLE-objekt.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.