Indstillinger

Specificerer antal spalter og spaltelayoutet for sektionen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Sektioner - Indstillinger


Sektioner følger tekstforløbet på siden, som de indsættes på.

Hvis du for eksempel indsætter en sektion, som bruger et to-spalte layout i en sidetypografi, som bruger et fire-spalte layout, vil to-spalte layoutet blive indlejret i en af de fire kolonner.

Du kan også indlejre sektioner, hvilket vil sige, at du kan indsætte en sektion i en anden sektion.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Indrykning

Indrykker sektionen med en venstre- og højremargen.

Baggrund

Definer baggrundsfarve eller -grafik.

Fod-/slutnoter

Angiver hvor fod- og slutnoter vises såvel som deres nummereringsformater.