Sidetypografi

Angiv formateringstypografien og layoutet for den aktuelle sidetypografi, inklusiv sidemargener, sidehoveder og -fødder samt sidebaggrunden.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Side

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn en kontekstmenuen og vælg Modificer/Ny (for sidetypografier)


Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Side

Giver dig mulighed for at definere sidelayout, nummerering og papirformater for enkelt- og flersidede dokumenter.

Baggrund

Definer baggrundsfarve eller -grafik.

Sidehoved

Tilføjer et sidehoved til den aktuelle sidetypografi. Et sidehoved er et område i sidens topmargen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Sidefod

Tilføjer en sidefod til den aktuelle sidetypografi. En sidefod er et område i sidens bundmargen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Fodnote

Specificerer layoutindstillingerne for fodnoter, inklusiv linjen som skiller fodnoten fra selve dokumentet.

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Tekstgitter

Tilføjer et tekstgitter til den aktuelle sidetypografi. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret under Sprogindstillinger - Sprog i dialogfeltet Indstillinger.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.