Disposition & nummerering

Tilføjer eller fjerner overskriftsniveau, nummerering eller punkttegn fra afsnittet. Du kan også vælge hvilken nummereringstypografi, du vil bruge, og nulstille nummereringen i en nummereret liste.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Disposition & nummerering

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn kontekstmenuen og vælg Modificer/Ny - Disposition & nummerering (afsnitstypografier)


  1. For at ændre nummereringsindstillingerne for afsnit, der bruger den samme afsnitstypografi, skal du vælge Formater - Typografier og formatering, og så klikke på ikonet Afsnitstypografier. Højreklik på typografien på listen, vælg Modificer og klik så på fanen Disposition & nummerering.

  2. For at ændre nummereringsindstillingerne for de valgte afsnit, skal du vælge Formater - Afsnit og så klikke på fanebladet Disposition & nummerering.

Overskriftsniveau

Tildeler et dispositionsniveau mellem 1 og 10 til de valgte afsnit eller afsnitstypografi. Vælg brødtekstfor at nulstille dispositionsniveauet.

Nummerering

Nummereringstypografi

Vælg den nummereringstypografi, som du vil anvende på afsnittet. Disse typografier er også listet i vinduet Typografier og formatering hvis du klikker på ikonet nummereringstypografi.

Rediger typografi

Rediger egenskaberne for den markerede nummereringstypografi. Disse egenskaber vil gælde alle afsnit formateret med denne nummereringstypografi.

Dette afsnit fremkommer kun, når du redigerer egenskaberne for det aktuelle afsnit ved at vælge Formater - Afsnit.

Begynd forfra ved dette afsnit

Begynder forfra med nummerering ved nuværende afsnit.

Begynd med

Marker dette afkrydsningsfelt og indtast så tallet, som du ønsker at tildele til afsnittet.

"Begynd med" rulleknap

Indtast det tal, som du vil tildele til afsnittet. De følgende afsnit er nummereret efterfølgende tallet, som du indtaster her.

Linjenummerering

Angiver indstillinger for Linjenummerering. For at føje linjenumre til dit dokument, vælg Funktioner - Linjenummerering.

Inkluder dette afsnit i linjenummerering

Inkluderer det aktuelle afsnit i linjenummereringen.

Begynd forfra ved dette afsnit

Genstarter linjenummereringen ved det aktuelle afsnit eller ved det tal, som du indtaster.

Begynd med

Indtast tallet ved hvilket linjenummereringen skal genstartes