Indsæt (Dokument)

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Fil

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Filer


Tipikon

For altid at have den seneste version af indholdet af en fil, kan du indsætte en sektion i dit dokument, og så indsætte et link til tekstfilen i sektionen. Se indsæt en sektion for detaljer.