Ændring af størrelse og flytning af rammer og objekter med tastaturet

Du kan ændre størrelsen og flytte valgte rammer og objekter med tastaturet.

For at flytte en markeret ramme eller et markeret objekt, skal du trykke på en piletast. For at flytte med et enkelt billedpunkt, skal du holde nede og så trykke på en piletast.

For at ændre størrelsen på en markeret ramme eller et objekt, skal du først trykke Ctrl+Tab. Nu vil et af håndtagene blinke for at vise, at det er valgt. For at vælge et andet håndtag skal du trykke Ctrl+Tab igen. Tryk på en piletast for at ændre størrelsen på objektet med én gitterenhed. For at ændre størrelsen med ét billedpunkt skal du holde -tasten nede og trykke på en piletast.

Størrelsen af de trin, som du flytter et objekt med når du bruger tastaturet, bestemmes af dokumentets gitter. For at ændre egenskaberne for dokumentets gitter, vælg - LibreOffice Writer - Gitter.

Brug af genvejstaster (LibreOffice Writer-tilgængelighed)