Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Objektoversigt som indekstype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Objektoversigt er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen på indekset.

Type

Vælg den type indeks, som du ønsker at indsætte. Indstillingerne, der er tilgængelig på dette faneblad, afhænger af indekstypen, som du vælger. Hvis markøren står i et indeks, når du vælger Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel på det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret indeks for

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Opret ud fra følgende objekter

Vælg objekttyperne, som du vil inkludere i en objektoversigt.