Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Tabeloversigt som indekstype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Tabeloversigt er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen på indekset.

Type

Vælg den type indeks, som du ønsker at indsætte. Indstillingerne, der er tilgængelig på dette faneblad, afhænger af indekstypen, som du vælger. Hvis markøren står i et indeks, når du vælger Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel på det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret indeks for

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Opret ud fra

Angiv informationen, der skal kombineres for at lave et indeks.

Billedtekster

Opretter elementer i indekset ud fra objektbilledtekster. For at tilføje en billedtekst til et objekt skal du vælge objektet og så vælge Indsæt - Billedtekst.

Kategori

Vælg billedtekstkategorien, som du vil bruge til indekselementerne.

Vis

Vælg den del af billedteksten, som du vil bruge til indekselementer. Følgende tabel opremser de billedtekstindstillinger, som kan vælges, baseret på billedteksten "Illustration 24: Solen", hvor "Illustration 24" blev genereret automatisk, og "Solen" blev tilføjet af brugeren.

Udvalg i rullelisten

Element i indekset

Henvisning

Illustration 24: Solen

Kategori og nummer

Illustration 24

Billedtekst

Solen


Hvis du vælger "Billedtekst", vil tegnsætningen og afstanden i begyndelsen af billedteksten ikke vises i indekselementet.

Objektnavn

Opretter indekselementer ud fra objektnavne. Du kan for eksempel se objektnavne i Navigatoren og ændre dem i genvejsmenuen.