Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Indholdsfortegnelse som indekstype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Indholdsfortegnelse er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen på indekset.

Type

Vælg den type indeks, som du ønsker at indsætte. Indstillingerne, der er tilgængelig på dette faneblad, afhænger af indekstypen, som du vælger. Hvis markøren står i et indeks, når du vælger Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel på det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret indeks for

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Evalueringsniveau

Angiv antal overskriftsniveauer som skal inkluderes i indekset.

Opret ud fra

Brug dette område til at angive hvilke informationer, der skal inkluderes i et indeks.

Disposition

Opretter indekset ved at bruge dispositionsniveauer, hvilket betyder at afsnit, der er formateret med en af de foruddefinerede overskriftstypografier (Overskrift 1-10), bliver føjet til indekset.

Du kan også tildele dispositionsniveauer på fanebladet Disposition & nummerering i dialogen Formater - Afsnit.

Yderligere typografier

Inkluderer afsnitstypografierne, som du angiver i dialogen Tildel typografier som indekselementer. For at vælge afsnitstypografierne, som du vil inkludere i stikordsregisteret, skal du klikke på knappen Tildel typografier (...) til højre for denne boks.

Tildel typografier

Åbner dialogen Tildel typografier, hvor du kan vælge afsnitstypografierne, som skal inkluderes i indekset.

Indeksmarkeringer

Inkluderer indekselementerne, som du indsatte ved at vælge Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement i indekset.