Indsæt indekselement

Markerer den valgte tekst som stikordsregister- eller indholdsfortegnelseselement.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Element


For at redigere et indekselement, placer markøren før indeksfeltet, og vælg så Rediger - Reference - Indekselement

Du kan lade dialogen Indsæt indekselement være åben, mens du vælger og indsætter elementer.

Markering

Indeks

Vælg indeks til indtastningen.

Element

Viser teksten, som er valgt i dokumentet. Du kan evt, indtaste et andet ord som indekselement. Teksten i dokumentet bliver ikke ændret.

1. nøgle

Gør den aktuelle markering til et underelement af ordet, du indtaster her. Hvis du markerer "koldt", og indtaster "vejr" som den første nøgle, bliver indekselementet "vejr, koldt".

2. nøgle

Gør den aktuelle markering til et under-underelement til den første nøgle. Hvis du for eksempel markerer "koldt", og indtaster "vejr" som den første nøgle og "vinter" som den anden nøgle, bliver indekselementet "vejr, vinter, koldt".

Fonetisk læsning

Indtast den fonetiske læsning for det tilsvarende element. Hvis for eksempel et japansk kanji-ord har mere end én udtale, indtast den rigtige udtale som et katakana-ord. Kanji-ordet bliver så sorteret som det fonetiske læsningselement. Denne mulighed findes kun, når asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret.

Hovedelement

Gør den valgte tekst til hovedelement i et stikordsregister. LibreOffice viser sidenummeret på hovedelement i et andet format end de andre elementer i stikordsregisteret.

Niveau

Afsnit, som bruger afsnitstypografierne "Overskrift X" (X = 1-10), kan automatisk tilføjes til indholdsfortegnelsen. Niveauet i indholdsfortegnelsen korresponderer med dispositionsniveauet for overskriftstypografien.

Noteikon

Denne indstilling er kun tilgængelig for indholdsfortegnelser og brugerdefinerede indekselementer.


Anvend på alle lignende tekster

Markerer automatisk alle andre forekomster af den valgte tekst i dokumentet. Tekst i sidehoveder, sidefødder, rammer, og billedtekster er ikke inkluderet.

Du kan ikke bruge funktionen til et Element som du indtastede manuelt i denne dialog.

Tipikon

For at inkludere alle forekomster af en tekstpassage i et indeks, marker teksten, og vælg Rediger - Søg og erstat, og klik på Find alle. Vælg derefter Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement og klik på Indsæt.


STORE og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver.

Kun hele ord

Søger efter hele ord eller celler, som er identiske med søgeteksten.

Indsæt

Markerer et stikord i teksten.

Luk

Lukker dialogen.

Nyt brugerdefineret indeks

Åbner dialogen Opret nyt brugerdefineret indeks med dine personlige indstillinger.

Navn

Indtast et navn for det nye brugerdefinerede indeks. Det nye indeks bliver tilføjet til listen med tilgængelige indekser og oversigter.

Brug af indholdsfortegnelser og indekser