Krydshenvisninger

Her kan du sætte henvisningerne eller de felter, der henvises til, ind i det aktuelle dokument. Henvisninger er felter, der henvises til indenfor det samme dokument eller indenfor underdokumenter af et hoveddokument.

Fordelen ved indtaste en krydshenvisning som et felt er, at du ikke behøver at tilpasse henvisningerne manuelt, hver gang du ændrer dokumentet. Du skal bare opdatere felterne med F9, og så opdateres henvisningerne i dokumentet også.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Krydshenvisninger

Vælg Indsæt - Krydshenvisning


Indsætte krydshenvisninger

Type

Lister de tilgængelige felttyper. For at tilføje et felt til dit dokument, skal du klikke på en felttype, klikke på et felt i udvalgslisten og så klikke på Indsæt. Følgende felter er tilgængelige:

Type

Betydning

Sæt henvisning

Definer målet for et henvist felt. Under Navn, indtast et navn for henvisningen. Når henvisningen indsættes, vil navnet fremkomme som en identifikation i rullelisten Udvalg.

I et HTML-dokument ignoreres henvisningsfelter, som er indtastet på denne måde. For målet i HTML-dokumenter er du nødt til at indsætte et bogmærke.

Indsæt henvisning

Indsættelse af en henvisning til en anden placering i dokumentet. Målet for henvisningen er nødt til at være defineret med "Sæt henvisning" først. Ellers er indsættelse af en henvisning ved at vælge et feltnavn under Udvalg ikke muligt.

I hoveddokumenter kan du også henvise fra et underdokument til et andet. Bemærk at henvisningsnavnet ikke vil fremkomme i udvalgsfeltet og derfor skal indtastes "manuelt".

I et HTML-dokument ignoreres henvisningsfelter, som er indtastet på denne måde. For henviste felter i HTML-dokumenter er du nødt til at indsætte et hyperlink.

Overskrifter

Markeringsboksen viser en liste af alle overskrifter i den rækkefølge de optræder i, i dokumentet.

Nummererede afsnit

Valgboksen viser en liste med alle nummererede overskrifter og nummererede afsnit i den rækkefølge, de optræder i dokumentet.

Bogmærker

Efter indsættelse af et bogmærke i dokumentet med Indsæt - Bogmærke vil bogmærkeelementet på fanebladet Henvisninger kunne bruges. Bogmærker bruges sædvanligvis til at markere bestemte tekstpassager i et dokument. I et tekstdokument kan du for eksempel bruge bogmærkerne til at hoppe fra en passage i dokumentet til en anden.

I et HTML-dokument bliver disse bogmærker ankre <A navn>, som bestemmer målet for eksempelvis hyperlinks.

Fodnoter

Hvis dine dokumenter indeholder en fodnote, kan du vælge elementet Fodnoter. En reference til en fodnote returnerer fodnotenummeret.

(Indsatte objekter med etiketter)

Du kan sætte referencer til objekter som har anvendt billedtekster. For eksempel, indsæt et billede, højreklik på billedet og vælg Billedtekst. Nu vises objektet som en nummereret "Illustration" på listen.


Tipikon

Henvisninger er felter. For at fjerne en henvisning, skal du slette feltet. Hvis du definerer en længere tekst som en henvisning, og du ikke vil genindtaste den efter at have slettet henvisningen, kan du vælge teksten og kopiere den til udklipsholderen. Så kan du genindsætte den som "uformateret tekst" på den samme position ved at bruge kommandoen Rediger - Indsæt speciel. Teksten forbliver intakt, mens henvisningen bliver slettet.


Markering

Oplister de tilgængelige felter for felttypen valgt fra listen Type. For at indsætte et felt, klik på feltet, vælg et format i listen "Indsæt reference til" og klik så på Indsæt.

Tipikon

For hurtigt at indsætte et felt fra listen holder du nede og dobbeltklikker på feltet.


I listen Indsæt reference til skal du klikke på formatet, som du vil bruge.

Indsæt reference til

Vælg formatet, som du vil bruge til det valgte henvisningsfelt. De følgende formater er tilgængelige:

Format

Betydning

Side

Indsætter sidenummeret på den side, der indeholder henvisningsmålet.

Henvisning

Indsætter den fuldstændige måltekst for henvisningen. For fodnoter indsættes fodnotens nummer.

Over/under

Indsætter "over" eller "under", afhængigt af placeringen af henvisningsmålet relativt til positionen på henvisningsfeltet.

Som sidetypografi

Indsætter sidenummeret på den side, der indeholder henvisningsmålet ved at bruge formatet specificeret i sidetypografien.

Tal

Indsætter nummeret på overskriften eller det nummererede afsnit, inklusiv overordnede niveauer afhængigt af sammenhængen. Se noten under denne tabel for mere information.

Tal (ingen sammenhæng)

Indsætter kun antallet af overskriften eller nummereret afsnit.

Tal (fuld sammenhæng)

Indsætter nummeret på overskriften eller det nummererede afsnit, inklusiv alle overordnede niveauer.

Kapitel

Indsætter nummeret på det kapitel, der indeholder henvisningsmålet.

Kategori og nummer

Indsætter kategorien (billedteksttype) og nummeret på henvisningsmålet. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når henvisningsmålet er et objekt med en billedtekst.

Billedtekst

Indsætter billedtekstetiketten fra henvisningsmålet. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når henvisningsmålet er et objekt med en billedtekst.

Nummerering

Indsætter nummeret på billedteksten fra henvisningsmålet. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når henvisningsmålet er et objekt med en billedtekst.


Noteikon

"Tal" formatet indsætter nummeret på overskrift eller nummereret afsnit. De overliggende niveauer inkluderes om nødvendigt afhængigt af konteksten.


Noteikon

For eksempel, når du er i kapitel 1, underkapitel 2, afsnit 5, kan dette være nummereret som 1.2.5. Når du her indsætter en reference til tekst i det foregående afsnit "1.2.4", og du anvender formatet "Tal", vil henvisningen blive vist som "4". Hvis nummereringen i dette eksempel bliver sat til at vise flere underniveauer, vil den samme reference blive vist som "2.4" eller "1.2.4", afhængigt af indstillingen. Hvis du bruger formatet "Tal (fuld sammenhæng)", vil du altid se "1.2.4", uanset hvordan det nummererede afsnit er formateret.


Navn

Indtast navnet på det brugerdefinerede felt, som du vil oprette. For at sætte et mål skal du klikke på "Sæt henvisning" i listen Type, skrive et navn i denne boks og så klikke på Indsæt. For at henvise til det nye mål skal du klikke på målnavnet i listen Udvalg.

I et hoveddokument bliver mål, som er i forskellige underdokumenter, ikke vist i listen Udvalg. Hvis du vil indsætte en henvisning til målet, skal du indtaste stien og navnet i feltet Navn.

Værdi

Indtast det indhold, som du vil føje til et brugerdefineret felt.

Hvis du markerer tekst i dokumentet og så indsætter en henvisning, vil den markerede tekst blive til indholdet af det felt, som du indsætter.