Indsæt manuelt skift

Indsætter et manuelt linjeskift, spalteskift eller et sideskift ved markørens aktuelle placering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Manuelt skift


Type

Vælg typen af skift, som du vil indsætte.

Linjeskift

Afslutter den aktuelle linje og flytter tekst til højre for markøren til næste linje uden at oprette et nyt afsnit.

Tipikon

Du kan også indsætte et linjeskift ved at trykke Skift+Enter.


Spalteskift

Indsætter et manuelt spalteskift (i flerspaltelayout), og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af næste spalte. Et manuelt spalteskift vises med en symbolsk kant øverst på den nye spalte.

Sideskift

Indsætter et manuelt sideskift og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af den næste side. Det indsatte sideskift vises med en kant, der ikke udskrives, øverst på den nye side.

Tipikon

Du kan også indsætte et sideskift ved at trykke på +Enter. Hvis du vil knytte en anden sidetypografi til den følgende side, skal du dog bruge menukommandoen for at indsætte det manuelle sideskift.


Typografi

Vælg sidetypografi til siden efter det manuelle sideskift.

Skift sidetal

Tildeler det sidetal, du bestemmer, til siden, der følger efter det manuelle sideskift. Denne valgmulighed er kun til rådighed, hvis du tildeler en anden sidetypografi til siden, der følger efter det manuelle sidetal.

Sidetal

Indtast det nye sidetal til siden, der følger efter det manuelle sideskift.

Noteikon

For at vise manuelle skift, vælg Vis - Kontroltegn.


Indsættelse og sletning af sideskift