Rediger fodnote/slutnote

Redigerer det valgte fod- eller slutnoteanker. Klik foran fodnoten eller slutnoten, og vælg så denne kommando.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Fodnoter


For at redigere teksten i en fod- eller slutnote, klik i fodnoteområdet ved bunden af en side, eller sidst i dokumentet.

Noteikon

For at hoppe hurtigt til fod- eller slutnoteteksten, skal du klikke på ankeret for noten i dokumentet. Du kan også placere markøren foran eller bag ved markeringen, og så trykke Ctrl+Skift+Side ned. For at hoppe tilbage til notens forankring, tryk på Side op.


Nummerering

Vælg nummereringstype til fod- eller slutnoten.

Automatisk

Tildeler automatisk fortløbende numre til de fod- eller slutnoter, som du indsætter. For at ændre indstillingerne af automatisk nummerering skal du vælge Funktioner - Fodnoter og slutnoter.

Tegn

Vælg denne indstilling for angive et tegn eller symbol til den aktuelle fodnote. Dette kan være enten et bogstav eller et tal. For at tildele et specialtegn skal du klikke på knappen nederst.

Vælg

Indsætter et specialtegn som et fod- eller slutnoteanker.

Tipikon

For at ændre formatet af et fod- eller slutnoteanker eller tekst skal du markere det og så vælge Formater - Tegn. Du kan trykke for at åbne vinduet Typografier og formatering og ændre fod- eller slutnote afsnitstypografien.


Type

Vælg typen af note, der skal indsættes, det vil sige fod- eller slutnote. En fodnote bliver placeret ved bunden af den nuværende side, hvorimod en slutnote bliver placeret sidst i dokumentet.

Fodnote

Konverterer en slutnote til en fodnote.

Slutnote

Konverterer en fodnote til en slutnote.

Venstrepil

Flytter til foregående fod- eller slutnoteanker i dokumentet.

Ikon

Forrige fodnote

Højrepil

Flytter til næste fod- eller slutnoteanker i dokumentet.

Ikon

Næste fodnote

Indsæt fodnote/slutnote-dialog.