Navigation

Hvis du klikker på dette ikon i Navigatoren eller nederst til højre i dokumentvinduet, vises en værktøjslinje, som lader dig vælge blandt den eksisterende mål indenfor et dokument. Du kan så bruge ikonerne pil-op og pil-ned til at placere tekstmarkøren i dokumentet på forrige eller næste mål.

Klik på op-knappen for at rulle til foregående side eller objekt.

Klik på ned-knappen for at rulle til næste side eller objekt.

Som standard og så længe, at du har ikke valgt et andet element, vil piletasterne hoppe til foregående eller næste side i dokumentet. Piletasterne er sorte, hvis du gennemser sider, og blå, hvis du hopper til andre objekter.

Elementerne svarer stort set til dem i udvalgsfeltet Navigator. Du kan også vælge andre hopmål. Et eksempel er påmindelser, som du kan sætte med ikonet Sæt påmindelse i Navigatoren. Du kan vælge et objekt blandt de følgende indstillinger på den flydende værktøjslinje Navigation: tabel, tekstramme, grafik, OLE-objekt, side, overskrifter, påmindelse, tegneobjekt, kontrolfelt, sektion, bogmærke, markering, fodnote, kommentar, indekselement, tabelformel, fejlagtig tabelformel.

For tabelformler, kan du enten hoppe til alle tabelformler, der er placeret inde i dit dokument, eller kun til fejlagtige. For fejlagtige formler hopper du kun til formler, som har resulteret i fejl. Programmet springer over formler med resulterende fejl (de som refererer ukorrekte formler).

Arbejde med værktøjslinjen Navigation

Åbn værktøjslinjen Navigation ved at klikke på dens ikon i den lodrette rullebjælke. Du kan fjerne den fra sin plads og trække den hen på et andet område af skærmen.

Klik på ikonet med typen af objekter, som du vil gennemse. Klik så på en af piletasterne "Forrige objekt" eller "Næste objekt". Navnene på disse knapper angiver objekttypen, som du har valgt. Tekstmarkøren er placeret på det objekt, som du nu har valgt.

Tipikon

Du kan konfigurere LibreOffice efter dine specifikke indstillinger for navigation inden for et dokument. For at gøre dette skal du vælge Funktioner - Konfigurer. De forskellige tabeller til tilpasning af menuer, tastaturindtastning eller værktøjslinjer indeholder diverse funktioner for navigation indenfor dokumentet under området "Naviger". På denne måde kan du hoppe til indeksmærker i dokumentet med funktionerne "Til næste/foregående indeksmærke".


Gentag søgning

Med ikonet Gentag søgning på værktøjslinjen Navigation kan du gentage en søgning, som du har startet med dialogen Søg og erstat. For at gøre dette skal du klikke på ikonet. De blå pileknapper i den lodrette rullebjælke tildeles nu funktionerne Fortsæt søgning fremad og Fortsæt søgning baglæns. Hvis du nu klikker på en af pilene, vil søgningen fortsætte efter udtrykket indtastet i dialogen Søg og erstat.