Navigator

Viser eller skjuler Navigator, hvorfra du hurtigt kan hoppe til forskellige dele af dit dokument. Du kan også bruge Navigatoren til at indsætte elementer fra det aktuelle dokument eller andre åbne dokumenter, og til at administrere hoveddokumenter. For at redigere et element i Navigatoren, højreklik på elementet, og vælg så en kommando fra genvejsmenuen. Hvis du vil, kan du fastgøre Navigatoren til kanten af dit arbejdsområde.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Navigator

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Navigator til/fra


For at åbne Navigatoren, vælg Vis - Navigator. For at flytte Navigatoren, træk dens titellinje til den ønskede position. For at fastgøre Navigatoren, træk dens titellinje til venstre eller til højre kant af arbejdsområdet. For at frigøre Navigatoren, dobbeltklik på et tomt område af Navigator.

Klik på plustegnet (+) ved siden af en kategori i Navigatoren for at vise elementerne i kategorien. For at se antallet af punkter i en kategori skal du lade musemarkøren hvile på kategorien i Navigatoren. For at springe til et element i dokumentet skal du dobbeltklikke på elementet i Navigatoren.

For at hoppe til næste eller foregående element i et dokument skal du klikke på ikonet Navigation for at åbne værktøjslinjen Navigation, klikke på den elementets kategori og så klikke på op- eller nedpilene.

Noteikon

En skjult sektion i et dokument vises med grå farve i Navigatoren, og viser teksten "skjult", når du lader musemarkøren hvile over den. Det samme gælder for indholdet af sidehoved og sidefod i sidetypografier, som ikke er brugt i et dokument, skjult indhold i tabeller, tekstrammer, grafik, OLE-objekter og indekser.


Skift mastervisning

Skifter mellem hovedvisning og normalvisning, hvis et hoveddokument er åbent.

Ikon

Skift mastervisning

Navigation

Åbner værktøjslinjen Navigation, hvor du hurtigt kan springe mellem næste og forrige element i den kategori, som du vælger. Vælg kategorien og klik på pilene "Forrige" og "Næste".

For at fortsætte søgningen, klik på ikonet Gentag søgning på den flydende værktøjslinje Navigation.

Ikon

Navigation

Forrige

Hopper til det foregående element i dokumentet. For at angive hvilken type af element du vil hoppe til, skal du klikke på ikonet Navigation, og så klikke på en kategori - for eksempel, "Billeder".

Ikon

Forrige objekt

Næste

Hopper til næste element i dokumentet. For at angive hvilken type element du vil hoppe til, skal du klikke på ikonet Navigation, og så vælge en elementkategori - for eksempel 'Billeder'.

Ikon

Næste objekt

Sidetal

Indtast tallet for sidetallet som du gerne vil hoppe til, og tryk derefter på Enter.

Tipikon

For hurtigt at flytte markøren til en anden side, mens du er i et dokument trykker du på Skift++F5 og skriver det sidetal, som du vil hoppe til, og venter så nogle øjeblikke.


Rulleliste

Viser eller skjulerNavigator -listen.

Ikon

Rulleliste til/fra

Indholdsvisning

Skifter mellem visningen af alle kategorier i Navigatoren og den valgte kategori.

Ikon

Skift indholdsvisning

Tipikon

For hurtigt at omorganisere overskrifter og deres tilknyttede tekster i dit dokument, kan du vælge kategorien "Overskrifter" på listen, og så klikke på ikonet Indholdsvisning. Nu kan du bruge træk og slip til at omorganisere indholdet.


Sæt påmindelse

Klik her for at indsætte en Kommentar på denne markørplacering. Du kan definere op til fem kommentarer, For at hoppe til en kommentar, skal du klikke på ikonet Navigation, i vinduet Navigation skal du klikke på ikonet kommentar og så vælge en af knapperne Forrige eller Næste.

Ikon

Sæt påmindelse

Sidehoved

Flytter markøren til sidehovedet, eller fra sidehovedet til dokumenttekstområdet.

Ikon

Sidehoved

Sidefod

Flytter markøren til sidefoden, eller fra sidefoden til dokumenttekstområdet.

Ikon

Sidefod

Forankring <-> Tekst

Hopper mellem fodnoteteksten og fodnotens ankerpunkt.

Ikon

Forankring <-> Tekst

Træktilstand

Sætter træk-og-slip indstillingerne for indsættelse af punkter fra Navigatoren i et dokument, for eksempel som et hyperlink. Klik på dette ikon og vælg så indstillingen som du vil bruge.

Ikon

Træktilstand

Indsæt som hyperlink

Opretter et hyperlink, når du trækker og slipper et element ind i det aktuelle dokument. Klik på hyperlinket i dokumentet for at hoppe til elementet, som hyperlinket peger på.

Indsæt som kæde

Indsætter det valgte element som en kæde der, hvor du trækker og slipper i det aktuelle dokument. Tekst bliver indsat som beskyttede sektioner. Indholdet af kæden bliver automatisk opdateret, når kilden bliver ændret. For at opdatere kæderne manuelt i et dokument, vælg Funktioner - Opdater - Kæder. Du kan ikke oprette kæder for grafik, OLE-objekter, referencer og indekser.

Indsæt som kopi

Indsætter en kopi af det valgte element der, hvor du trækker og slipper i det aktuelle dokument. Du kan ikke trække og slippe kopier af grafik, OLE-objekter, referencer eller indeks.

Overskriftsniveau

Klik på dette ikon og vælg så antallet af overskriftsdispositionsniveauer, som du vil vise i Navigatorvinduet. Du kan også bruge denne kommando ved at højreklikke på en overskrift i Navigatorvinduet.

1-10

Klik 1 for kun at vise øverste overskriftsniveau (kapiteloverskrift) i Navigator-vinduet, og 10 for at se alle overskrifterne.

Ikon

Overskriftsniveau

Kapitel op

Flytter den valgte overskrift og teksten under overskriften én overskriftsposition op i Navigatoren og i dokumentet. For kun at flytte den valgte overskrift og ikke teksten tilknyttet overskriften skal du holde Ctrl nede og så klikke på dette ikon.

Ikon

Kapitel op

Kapitel ned

Flytter den valgte overskrift og teksten under overskriften én overskriftsposition ned i Navigatoren og i dokumentet. For kun at flytte den valgte overskrift og ikke teksten tilknyttet overskriften skal du holde Ctrl nede og så klikke på dette ikon.

Ikon

Kapitel ned

Niveau op

Forøger dispositionsniveauet for den valgte overskrift og overskrifterne, som fremstår under overskriften, med én. For kun at øge dispositionsniveauet for den valgte overskrift skal du holde Ctrl nede og så klikke på dette ikon.

Ikon

Niveau op

Niveau ned

Formindsker dispositionsniveauet for den valgte overskrift og overskrifterne, som fremstår under overskriften, med én. For kun at mindske dispositionsniveauet for den valgte overskrift skal du holde Ctrl nede og så klikke på dette ikon.

Ikon

Niveau ned

Åbne dokumenter

Oplister navnene på alle åbne tekstdokumenter. For at se indholdet af et dokument i Navigator-vinduet, vælg dokumentets navn på listen. Det aktuelle dokument vist i Navigatoren er markeret med ordet "aktiv" efter dets navn på listen.

Du kan også højreklikke et element i Navigatoren, vælge Vis, og så klikke på det dokument, som du vil vise.